Элегический пейзаж, 2001
Бумага, карандаш, 7 х 11 cм